MMR - Program Podpora bydlení pro rok 2020

01.11.2019 10:28

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 21. října 2019 vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů, a dále pak do podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

Více informací se dozvíte zde: ZDROJ

 

 

Kontakt

Ing. Markéta Bartáková www.dotacejesenik.cz ma.bartakova@gmail.com